Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki jest organizacją wchodzącą w skład Związku Polaków w Argentynie. Została stworzona w 1960 roku jako centrum kultury polskiej na terenie Argentyny, umożliwiając polskim emigrantom dostęp do wszelkiego rodzaju literatury w języku ojczystym. Stanowi jedną z najważniejszych polonijnych bibliotek na świecie i największą w Ameryce Południowej. Księgozbiór Biblioteki składa się z około 22 tys. woluminów, wśród nich: dzieła klasyków literatury polskiej, polska literatura współczesna, dzieła autorów obcych tłumaczone na polski, jak również autorów polskich w języku hiszpańskim.

Do dyspozycji czytelników jest wiele polskich wydawnictw informacyjnych związanych z historią, kulturą i geografią Polski oraz różnorodne publikacje dotyczące historii Polaków w Argentynie. Do najcenniejszych zbiorów można zaliczyć roczniki pism polonijnych, wydawanych w Argentynie od 1913 roku do dnia dzisiejszego. W Bibliotece zachował się też unikatowy, bogaty zbiór fotografii i archiwaliów, dokumentujący życie społeczne Polonii w Argentynie.

Biblioteka pełni rolę ośrodka informacji o Polsce. Zainteresowani mogą uzyskać wszechstronne informacje z zakresu nauki, turystyki, gospodarki, historii oraz polityki. Pracownicy Biblioteki służą radą i pomocą wszystkim użytkownikom, zarówno polsko-, jak i hiszpańskojęzycznym. Biblioteka organizuje też konferencje i wystawy związane z tematyką polską, współpracując na ogół ściśle z instytucjami z obu państw, Polski i Argentyny.

Kontakt

  • Jorge Luis Borges 2076
  • (1425) Buenos Aires
  • Argentyna
  • tel./fax: +54 (11) 4774 2212
  • e-mail: domeyko@bibliotecadomeyko.com.ar
  • www.bibliotecadomeyko.com.ar

Godziny otwarcia:

  • wt. i pt.: 17–20