Biblioteka Polska POSK w Londynie

Biblioteka Polska POSK w Londynie

Biblioteka Polska POSK w Londynie

Biblioteka Polska POSK w Londynie

Biblioteka Polska POSK w Londynie powstała w 1942 roku jako instytucja podległa Rządowi RP na Uchodźstwie. Od 1967 roku stanowi własność Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Jest biblioteką naukową o profilu humanistycznym, specjalizującą się w kompletowaniu wydawnictw emigracyjnych i obcych dotyczących Polski.

Zbiory Biblioteki, oprócz książek i broszur, tworzą także bogate kolekcje czasopism, rękopisów, nut, fotografii, ekslibrisów, map i atlasów oraz zbiór dokumentów życia społecznego polskiej emigracji. W posiadaniu Biblioteki znajdują się archiwa osób prywatnych oraz organizacji i instytucji emigracyjnych. Placówka posiada jeden z większych, dostępnych poza granicami Polski, zbiór krajowych wydawnictw niezależnych, tzw. drugiego obiegu. Osobną kolekcję tworzą conradiana.

Materiały udostępniane są na miejscu w czytelni i wypożyczalni oraz poprzez Centralę Bibliotek Ruchomych i wypożyczenia międzybiblioteczne. Biblioteka prowadzi również wymianę wydawnictw z bibliotekami naukowymi i uniwersyteckimi w Polsce.

Wydaje też opracowania bibliograficzne (Bibliografia druków polskich i Polski dotyczących opublikowanych poza Polską po 1 września 1939 r.) i jest ważnym niezależnym ośrodkiem działalności naukowo-kulturalnej poza Polską.

Kontakt:

Godziny otwarcia:

  • pon. i śr.: 10–20
  • pt.: 10–17, sob.: 10–13