Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska została założona w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1925 roku przez grupę znanych działaczy polonijnych, wśród których szczególną rolę odgrywał Stefan Mierzwa. Jej głównym celem – realizowanym zarówno w okresie przedwojennym, jak i obecnie – jest promowanie polskiej nauki, kultury i sztuki w Stanach Zjednoczonych. Realizacji tych celów służy przede wszystkim pomoc udzielana polskim studentom studiującym w USA oraz studentom amerykańskim uczącym się w Polsce, a także promowanie i wspomaganie wymiany stypendialnej profesorów, wykładowców i badaczy z polskich i amerykańskich uczelni. W tym celu Fundacja stworzyła system stypendialny dla młodych naukowców z Polski, specjalizujących się w najróżniejszych dziedzinach, którzy poprzez swoje osiągnięcia przyczyniają się do rozwoju i utrwalenia polskiego dziedzictwa kulturalnego w Ameryce. Główna siedziba Fundacji mieści się w Nowym Jorku, ale istnieją też oddziały regionalne w Chicago, Denver (Rocky Mountain), Houston (Texas), Los Angeles, Filadelfii, Pittsburghu, Springfield (New England), Buffalo (Western New York State), Ohio (Cleveland). Fundacja działa również za pośrednictwem Narodowego Komitetu Doradczego.

Kontakt

  • 15 East 65th Street
  • Nowy Jork, NY 10065
  • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
  • tel.: +1 (212) 734-2130
  • fax: +1 (212) 628-4552
  • e-mail: alex@thekf.org
  • (Mr. Alex Storozynski President and Executive Director)
  • www.thekf.org