Fundacja Rzymska im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej

Fundacja Rzymska im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej

Fundacja Rzymska im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej

Fundacja Rzymska im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej

Fundacja powstała w 1944 roku, dzięki zabezpieczeniu finansowemu margrabiny Janiny z Sadowskich Umiastowskiej, która zmarła w Rzymie w roku 1941. Celem powołanej Fundacji jest wspieranie nauki i kultury polskiej poprzez udzielanie stypendiów naukowych oraz współpracę z innymi instytucjami. Realizację tych zadań na szerszą skalę rozpoczął w 1968 roku Emeryk Hutten-Czapski. Jego praca kontynuowana jest do dnia dzisiejszego.

Fundacja zawarła szereg umów o współpracy, m.in. z Instytutem Sztuki PAN - w sprawie inwentaryzacji nagrobków polskich w Rzymie oraz z Biblioteką Narodową - w sprawie rejestracji i katalogowania starych druków dotyczących Polski, a znajdujących się w bibliotekach rzymskich. Od 1989 roku Zarząd Fundacji przeznacza środki finansowe na prowadzenie prac dokumentacyjno-badawczych dotyczących tematu: Polacy we Włoszech w czasach współczesnych. Uzupełniane są dane bibliograficzne publikacji poświęconych powyższej tematyce.

Zabezpiecza się ustne świadectwa osób, które przyczyniły się do ukształtowania i rozwoju wspólnoty polskiej we Włoszech oraz wspomnienia o nich samych. Gromadzona jest dokumentacja dotycząca bieżącej działalności Polaków we Włoszech oraz istniejących tam organizacji i instytucji polonijnych. Biblioteka Fundacji specjalizuje się w polonikach włoskich, w szczególności dokumentujących obecność Polaków w Italii.

Kontakt

  • Via Piemonte 117
  • 00 187 Rzym
  • Włochy
  • tel./fax: +39 064 814 263
  • e-mail: fumiast@tiscali.it

Godziny otwarcia:

  • Zbiory udostępniane są po uzgodnieniu z pracownikami Fundacji