Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce powstał w 1943 roku w Nowym Jorku, z inicjatywy znanych działaczy polonijnych oraz bliskich współpracowników Marszałka, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się w Stanach Zjednoczonych. Instytut jest placówką naukową i archiwalną. Przez wszystkie lata działalności pozostał wierny swojej misji, tj. zbieraniu, przechowywaniu, opracowywaniu i udostępnianiu dokumentów historycznych dotyczących najnowszej historii Polski oraz amerykańskiej Polonii.

W zbiorach Instytutu znajduje się około miliona stron dokumentów archiwalnych związanych z XX-wieczną historią Polski, wielotysięczny zbiór książek, kolekcje map, fotografii, znaczków pocztowych, medali oraz cennych obrazów. Ważną dziedziną działalności Instytutu jest popularyzacja historii i kultury polskiej poprzez organizowanie odczytów, sympozjów, obchodów rocznic, pokazów filmów dokumentalnych itp. Co miesiąc wydawany jest także elektroniczny biuletyn, rozsyłany do kilku tysięcy osób mieszkających przede wszystkim w Polsce i USA, ale również i w innych krajach. Opis kolekcji Instytutu znajduje się na stronie internetowej www.pilsudski.org, gdzie umieszczane są też wszelkie biuletyny i aktualne wiadomości o placówce. Instytut opiera się głównie na pracy wolontariuszy, a utrzymuje dzięki hojności swoich członków i sympatyków (składki członkowskie, donacje, darowizny, spadki).

Kontakt

  • 180 Second Avenue, Nowy Jork
  • NY 10003-5778
  • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
  • tel.: +1 (212) 505 907
  • fax: +1 (212) 505 9052
  • e-mail: info@pilsudski.org
  • www.pilsudski.org

Godziny otwarcia:

  • pon.–pt.: 10–17