Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie kontynuuje działalność Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, który powstał w Warszawie w latach 1923–1924. Przerwana w 1939 roku działalność warszawskiego Instytutu podjęta została po wojnie, już na emigracji. W marcu 1947 roku powołano do życia Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie (IJPL).

Instytut zajmuje się zbieraniem, przechowywaniem oraz badaniem dokumentów dotyczących najnowszej historii Polski. Oprócz zbiorów dokumentów gromadzi relacje historyczne, zbiory muzealne, a także książki. Ogłasza drukiem opracowania, organizujeodczyty, wykłady, wystawy związane z patronem oraz rocznicami niepodległościowymi.

Archiwum dokumentów zawiera ponad 200 opracowanych kolekcji, na które składają się dokumenty i relacje historyczne związane z przedmiotem badań Instytutu. Archiwum map posiada szereg cennych zestawów kartograficznych. Zbiorem podstawowym jest komplet map w skali 1:100 000 terytorium państwa polskiego z lat 1918–1939. Instytut posiada również wartościową kolekcjęhistorycznych map Polski od XVI do XVII wieku, częściowo wyeksponowaną w lokalu Instytutu. Archiwum fotografii – powiększające się dzięki darom – obejmuje dwa i pół tysiąca fotografii pamiątkowych, związanych z osobą Marszałka, okresem walk o wolność, historią Legionów i okresem niepodległości.

Muzeum Instytutu gromadzi pamiątki, m.in. odznaczenia, medale i sztandary. W sali muzealnej regularnie organizowane są czasowe wystawy. Biblioteka Instytutu obejmuje 6 tys. pozycji książkowych, broszur i wydawnictw ciągłych.

Kontakt

  • 238-246 King Street
  • Londyn W6 0RF
  • Wielka Brytania
  • tel./fax: + 44 (020) 8748 6197
  • e-mail: instytut@pilsudski.org.uk

Godziny otwarcia:

  • wt. i czw.: 10.15–16.30
  • oraz każda pierwsza sobota miesiąca: 11–16