Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego

Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego formalnie powstał 2 maja 1945 roku. Wówczas podpisano umowę stanowiącą podstawę organizacji Instytutu. Na jej mocy Helena Sikorska, wdowa po generale, powierzyła dwunastu wybranym członkom Komitetu Organizacyjnego pieczę nad pamiątkami po mężu. Zadaniem Komitetu było zapewnienie właściwej opieki nad przekazanymi rzeczami oraz zorganizowanie Instytutu mającego za zadanie badanie działalności gen. Władysława Sikorskiego, a także czasów mu współczesnych. Komitet Organizacyjny tworzył pierwszą Radę Instytutu. Na jej czele stanął Earl of Elgin i Kincardine, prezes Towarzystwa Polsko-Szkockiego.

Głównym inicjatorem powstania Instytutu był ppłk dypl. Zygmunt Borkowski, były szef Gabinetu Naczelnego Wodza, a następnie szef Służby Archiwalno Muzealnej PSZ (1944–1948). Został on też pierwszym dyrektorem Instytutu, do 1956 roku.

Nowo powstała placówka z punktu prawnego była i nadal pozostaje instytucją powierniczą, mającą status organizacji „charity”.

W 1946 roku zakupiono gmach przy 20 Prince’s Gate, a 9 lipca 1947 roku ks. prałat Włodzimierz Cieński dokonał poświęcenia budynku, po czym wprowadzono sztandary PSZ, które zawisły obok sztandarów WP sprzed 1939 roku. W 1965 roku doszło do połączenia Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego z Polskim Ośrodkiem Naukowym, powstałym w Londynie jeszcze w 1939 roku. Wówczas zmieniono nazwę na Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. W 1970 roku utworzona została Fundacja Sztandarów PSZ, której celem jest zabezpieczenie i konserwacja samego gmachu oraz znajdujących się w nim sztandarów wojskowych. W 1973 roku nastąpiło połączenie Instytutu Polskiego i Polskiego Instytutu Historycznego z zachowaniem wewnętrznej autonomii obu instytucji. PIH został przemianowany na Samodzielny Oddział Ealing IPMS. W ostatnim okresie swojej działalności (do 2006 r.) znany był pod nazwą Komisji Historycznej PSZ.

W 1979 roku Instytut był jednym z głównych inicjatorów powstania Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek na Zachodzie, zrzeszających polskie placówki naukowe na obczyźnie.

Kontakt

  • 20 Prince’s Gate
  • SW7 1PT Londyn
  • Wielka Brytania
  • tel. +44 (0)20 7589 9249
  • www.pism.co.uk

Godziny otwarcia:

  • Archiwum: wt.–piąt. 9.30–16
  • Nieczynne w miesiącu lutym.
  • Muzeum: wt.–piąt. 14–16
  • Pierwsza sobota miesiąca: 10.30–16