Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie jest instytucją należącą do watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, utworzonej 16 października 1981 roku przez Ojca Świętego. Celem działalności Ośrodka jest wszechstronna dokumentacja i studia nad pontyfikatem Jana Pawła II oraz rozpowszechnianie jego nauczania. Dział dokumentacji składa się z archiwum, biblioteki i muzeum. W archiwum zebrane są pisma abpa Karola Wojtyły z okresu krakowskiego (1958–1978) oraz dokumenty z czasu pontyfikatu Jana Pawła II (1978–2005), w tym materiały audiowizualne i zdjęcia.

Biblioteka liczy około 30 tys. woluminów. Zasoby biblioteczne zawierają pozycje wielojęzyczne. Biblioteka podzielona jest na następujące działy: lektorium, księgozbiór papieski, dysertacje naukowe, książki dedykowane Ojcu Świętemu oraz dokumentacja prasowa.

W części muzealnej zgromadzono dary ofiarowane Papieżowi. Wiele z zebranych przedmiotów posiada dużą wartość historyczną i artystyczną. Znaczna część kolekcji obrazów, medali i innych pamiątek dekoruje ściany Domu Polskiego lub została wystawiona w gablotach. W ramach Studium prowadzona jest działalność redakcyjna i wydawnicza publikowane są artykuły naukowe i popularyzatorskie. Ośrodek organizuje sympozja naukowe i współpracuje ze środowiskiem akademickim w Polsce i poza granicami Kraju.

Kontakt

  • Via Cassia 1200,
  • I-00189 Rzym
  • Włochy
  • tel.: +39 06 303 65 181
  • fax: +39 06 303 10 399
  • e-mail: info@jp2doc.org
  • www.jp2doc.pl (Ośrodek)
  • www.fjp2.com (Fundacja JP2)

Godziny otwarcia:

  • pon.–sob.: 9–13.30 i 16–18.30