Polski Instytut Naukowy w Ameryce

Polski Instytut Naukowy w Ameryce

Polski Instytut Naukowy w Ameryce

Polski Instytut Naukowy w Ameryce

Polski Instytut Naukowy w Ameryce jest organizacją naukową non-profit wspieraną przez jej członków, przyjaciół i osoby publiczne. W 1942 roku wybitni polscy naukowcy, członkowie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, wśród nich Bronisław Malinowski i Oskar Halecki, podpisali dokument, na mocy którego został powołany do życia Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Miał on kontynuować nie tylko prace Polskiej Akademii Umiejętności (zawieszonej w 1939 roku przez niemieckiego okupanta, a następnie zamkniętej w 1951 roku przez władze PRL), ale stał się także naukowym i kulturalnym pomostem pomiędzy Polską a Polonią amerykańską oraz pomiędzy Polską i Ameryką.

Wśród członków Instytutu przeważali naukowcy, artyści, pisarze, wybitni politycy oraz adwokaci. Po 1989 roku Instytut zaczął spełniać wyjątkową rolę – pomagał w asymilacji naukowej i kulturowej Polakom przybyłym z Kraju, chcącym osiedlić się w Stanach Zjednoczonych. PIN jest ważnym ośrodkiem wiedzy o nauce i kulturze polskiej nie tylko dla kolejnych pokoleń polskich emigrantów, ale także dla Amerykanów, wykazujących zainteresowanie Polską i jej problemami. PIN publikuje kwartalnik „The Polish Review”, poświęcony różnym dziedzinom życia naukowego, kulturalnego i społecznego Polski, prowadzi Bibliotekę im. Alfreda Jurzykowskiego, liczącą ponad 40 tys. tytułów (głównie prac naukowych dotyczących problemów Polski), 8000 katalogów i 400 tytułów czasopism, oraz Archiwum, w którego posiadaniu znajdują się archiwa dotyczące historii Polski, Polonii amerykańskiej, emigracji oraz materiały archiwalne związane ze studiami nad Polską. Instytut zapewnia pomoc dla naukowców i studentów w pracach naukowych i badawczych, publikuje wydawnictwa monograficzne, biograficzne i bibliograficzne, organizuje coroczne zjazdy, obejmujące kilkanaście sesji z dziedziny ekonomii, biznesu, literatury, historii, nauk społecznych i sztuki, prezentuje polską kulturę poprzez liczne wystawy, odczyty, wieczory autorskie i literackie oraz sesje i seminaria naukowe. Współpracuje z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie, z Polską Akademią Nauk w Warszawie, z Biblioteką Narodową oraz Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

Kontakt

  • 208 East 30th Street
  • Nowy Jork, NY 10016,
  • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
  • tel.: +1 (212) 686 4164,
  • fax: +1 (212) 545 1130,
  • e-mail: piasany@verizon.net
  • www.piasa.org