Papieski Instytut Studiów Kościelnych

Papieski Instytut Studiów Kościelnych

Papieski Instytut Studiów Kościelnych

Papieski Instytut Studiów Kościelnych

Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie jest polskim ośrodkiem naukowo-badawczym o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym. Jego działalność dotyczy zwłaszcza dokumentacji archiwalnej Stolicy Apostolskiej, dziejów Kościoła i spraw polskich. Instytut powstał z inicjatywy prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz księży jezuitów Prowincji Wielkopolsko‑Mazowieckiej. Założycielem i pierwszym kierownikiem Instytutu był ks. Eugeniusz Reczek SI (1916–1971). Instytut erygowany został 8 IX 1958 roku, zatwierdzony zaś jako papieski 17 XII 1970 roku. Od 1974 roku mieści się przy Piazza B. Cairoli, 117.

Celem ośrodka są poszukiwania, rejestracja, gromadzenie w formie reprodukcji i udostępnianie materiałów dotyczących historii Kościoła w Polsce w jego historycznym zasięgu, a przechowywanych w zbiorach Stolicy Apostolskiej oraz w innych zbiorach kościelnych, państwowych i prywatnych, zwłaszcza na terenie Włoch. Od początku w placówce gromadzone są też spuścizny po instytucjach i wydawnictwach polonijnych oraz polsko-włoskich, a także kolekcje i spuścizny osób prywatnych.

Instytut prowadzi działalność wydawniczą – dotąd ukazało się około stu pozycji oraz kilka numerów periodyku naukowego „Informationes”. Instytut współpracuje z ośrodkami naukowymi w Kraju i za granicą. W roku 1976 został utworzony w Warszawie Punkt Konsultacyjny Instytutu w Rzymie.

Zbiór reprodukcji poloników, głównie ze zbiorów watykańskich, liczy około trzech milionów klatek mikrofilmu, 40 tys. fotokopii lub fotografii. Większość reprodukcji znajduje się również w filii warszawskiej. Gromadzona jest także dokumentacja foto- i fonograficzna. Księgozbiór liczy około 45 tys. tomów wydawnictw zwartych oraz zbiory specjalne, takie jak: starodruki czy rękopisy. Zbiory znajdujące się w posiadaniu Instytutu dotyczą przede wszystkim nauk kościelnych i humanistycznych, są to zwłaszcza wszelkie publikacje o tematyce historycznej. Na bieżąco gromadzonych jest około 120 tytułów czasopism polskich i obcych. Całość zbiorów prasy liczy około 2000 tytułów.

Kontakt

Godziny otwarcia:

  • pon., pt.: 9–13; wt., czw.: 9–13, 16–19
  • Przerwa wakacyjna: 15 VII – 14 IX