Polska Misja przy Zespole Szkół w Orchard Lake

Polska Misja przy Zespole Szkół w Orchard Lake

Polska Misja przy Zespole Szkół w Orchard Lake

Polska Misja przy Zespole Szkół w Orchard Lake

22 lipca 1885 roku na mocy postanowienia papieża Leona XIII powołano do życia pierwsze Polskie Seminarium Duchowne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Głównym celem przyświecającym księdzu Józefowi Dąbrowskiemu, twórcy Seminarium, było przybliżanie Polakom na emigracji polskiej historii i kultury. Polska Misja urzeczywistnia tę szczytną ideę, kładąc szczególny nacisk na prezentację dorobku kulturalnego Polski, nie pomijając przy tym czasów współczesnych. Siedzibą Polskiej Misji jest historyczny XIX‑wieczny kampus, zaprojektowany i zbudowany na potrzeby Akademii Wojskowej Stanu Michigan. W strukturę Polskiej Misji wchodzą:

 • Centralne Archiwum Polonii
 • 7 wydzielonych kolekcji muzealnychwraz z archiwami (AK; II Korpus Wojska Polskiego; kolekcja Polskich Pilotów; Muzeum Więźniów Holokaustu, Muzeum I Dywizji Pancernej Generała Maczka; Kolekcja Polskiego Sokolnictwa z okręgu Detroit; kolekcja dotycząca polskich weteranów I i II wojny światowej)
 • Galeria sztuki polskiej z przełomu XIX i XX wieku
 • Panorama Historyczna
 • Profesjonalny Instytut Genealogii Polskiej (PARI)
 • Biblioteka Książek Rzadkich

Kontakt

 • 3535 Indian Trail
 • Orchard Lake, MI 48324
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 • tel.: +1 (248) 683 0412
 • e-mail: mchumiecki@orchardlakeschools.com
 • www.polishmission.com