Studium Polski Podziemnej

Studium Polski Podziemnej

Studium Polski Podziemnej

Studium Polski Podziemnej

Studium Polski Podziemnej jest instytucją archiwalną i naukową, w posiadaniu której znajdują się materiały historyczne dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego z okresu II wojny światowej. Studium zostało założone przez gen. Bora‑Komorowskiego w 1947 roku. Zachowując autonomię działania, Studium w roku 1988 połączyło się z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego.

Celem i zadaniem Studium jest praca archiwalna, zbieranie i udostępnianie materiałów historycznych, gromadzenie zbiorów bibliotecznych oraz działalność wydawnicza, a także popularyzacja wiedzy historycznej o Polsce z lat 1939–1956. Trzon zbiorów Archiwum stanowią odszyfrowane depesze wymieniane pomiędzy Oddziałem VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie a Armią Krajową w okupowanej Polsce oraz osobiste relacje i sprawozdania żołnierzy Armii Podziemnej. Archiwum posiada również cenny zbiór dokumentów i depesz przesyłanych pomiędzy Delegaturą Rządu w Polsce a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w Londynie, a dotyczących spraw cywilnych. Zbiory biblioteczne Studium stanowią: 7800 książek, broszury, prasa konspiracyjna, afisze, filmy, fotografie, albumy oraz bogata fono- i wideoteka.

W czerwcu 2003 roku Studium Polski Podziemnej zostało laureatem nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” im. Grzegorza Jakubowskiego. Nagrodę przyznał Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, jako dowód uznania za przechowywanie i udostępnianie oryginalnych dokumentów z czasów II wojny światowej dotyczących historii Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Od 2007 roku Studium wydaje „Biuletyn Informacyjny SPP”.

Kontakt

  • 11, Leopold Road
  • Londyn W5 3PB
  • Wielka Brytania
  • tel./fax: +44 20 8992 6057
  • e-mail: info@spp-pumst.org
  • www.spp-pumst.org

Godziny otwarcia:

  • pon.–czw.: 10–15
  • (z wyjątkiem świąt państwowych)