MAB 2010 - Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

O Stałej Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Utworzenie instytucji organizującej współpracę muzeów, archiwów i bibliotek służących polskiej emigracji było efektem nawiązania bliższych wzajemnych kontaktów między trzema takimi placówkami – odrodzonym w 1975 roku Muzeum Polskim w Rapperswilu, Towarzystwem Historyczno-Literackim i Biblioteką Polską w Paryżu oraz Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Kierujący tymi instytucjami: Janusz Morkowski (Rapperswil), Jerzy Mond (Paryż) i Ryszard Dembiński (Londyn) spotkali się w Rapperswilu i w ich gronie zrodziła się koncepcja stworzenia organizacji stałej współpracy polskich placówek kulturalnych w krajach Europy Zachodniej. Zasygnalizowano tę myśl innym podobnym instytucjom we Francji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii i we wrześniu 1979 roku również w Rapperswilu doszło do założycielskiego zebrania Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Członkami tej organizacji, prócz wymienionych powyżej instytucji inicjujących, stały się także: Biblioteka Polska w Londynie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Muzeum Kościuszki w Solurze, Muzeum Księży Marianów w Fawley Court (w Wielkiej Brytanii) i Muzeum Zamku Montrésor (we Francji).

Znaczącą rolę w stworzeniu Stałej Konferencji odegrał Julian Godlewski – w czasie wojny uczestnik kampanii wrześniowej, potem walk we Francji w 1940 roku i podczas inwazji w 1944. Pozytywnie oceniając pomysł zorganizowania trwałej współpracy polskich muzeów, archiwów i bibliotek na obczyźnie i wiedząc o ich słabej kondycji materialnej, sfinansował on spotkania przygotowawcze i pierwszy zjazd założycielski Stałej Konferencji.

Główną formą działalności Stałej Konferencji są odbywane corocznie, kolejno w siedzibach organizacji członkowskich, a po 1989 roku także we współpracujących z tymi organizacjami muzeach, archiwach i bibliotekach w Kraju, kilkudniowe sesje plenarne. Składają się one z części organizacyjnej oraz naukowej, w trakcie której wygłaszane są referaty – częściowo naukowe, częściowo zaś popularnonaukowe o zróżnicowanej tematyce: zarówno określanej w programie sesji, jak też zgłaszanej przez referentów.

Prócz sesji plenarnych sporadycznie organizowano spotkania i sympozja specjalistyczne, np. bibliotekarzy, archiwistów, informatyków zajmujących się digitalizacją zbiorów, konserwatorów.

W ciągu przeszło trzydziestu lat istnienia Stałej Konferencji liczba jej organizacji członkowskich wzrosła do dwudziestu. Mają one swe siedziby w siedmiu krajach: Argentynie, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Szwajcarii, Węgrzech, Włoszech. W 2009 roku zakończyła działalność jedna z pierwszych placówek założycielskich konferencji – Muzeum Księży Marianów w Fawley Court.

Oficjalna strona MAB.