MAB 2010 - Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

XXXII Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich Na Zachodzie

Program

piątek 10 września

 • 10.00 –
  • Uroczyste otwarcie sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek (nowy gmach Biblioteki Narodowej w al. Niepodległości 213, Audytorium im. Stefana Dembego)
  • Powitanie przez Dyrektora BN i Rektora Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych
  • Wystąpienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych
 • 11.00 – Sesja otwarta: wystąpienia reprezentantów instytucji członkowskich MAB (Audytorium im. Stefana Dembego) (szczegółowy program sesji – poniżej)
 • 13.30 – Otwarcie wystawy
 • 14.30 – Sesja otwarta cd. (Audytorium im. Stefana Dembego), przerwa 16.15-16.30

Prelegenci i tematy sesji naukowej – maksymalny czas wystąpień 20 minut (kolejność wystąpień – według kolejności zgloszeń):

Wstęp - Sław Milewski

 1. Marcin Chumiecki – „Polska Misja – bieżące projekty, cele na przyszłość, udostępnienie zbiorów, organizacjom polonijnym oraz instytucjom naukowym na świecie. Współpraca z MKiDN, NDAP oraz Uniwersytetem Jagiellońskim i Polską Akademią Umiejętności w Krakowie” (Polska Misja przy Zespole Szkół w Orchard Lake)
 2. EN Mike Smith – „Współpraca z Uniwersytetem Wayne State, Detroit” (Polska Misja przy Zespole Szkół w Orchard Lake)
 3. EN Jeffrey J. Przewozniak - „Kolekcje Muzealne w Orchard Lake, prace nad ich zabezpieczeniem i udostępnieniem szerokiej grupie odbiorcow” (Polska Misja przy Zespole Szkół w Orchard Lake)
 4. W. Zahorski - „Kontakty i współpraca Towarzystwa Historyczno-Literackiego – Biblioteki Polskiej w Paryżu z instytucjami polskimi po 1989 roku”
 5. D. Dubois - „Rok Chopinowski na tle zbiorów T.H.L. – B.P.P.” (Towarzystwo Historyczno-Literackie – Biblioteka Polska w Paryżu)
 6. Dr. Teofil Lachowicz - „Działalność Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce na rzecz Polski w latach 1921 – 2010” (Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej)
 7. Dr Jan Konopka - „Muzeum Kościuszki w Solurze w orbicie polskiej kultury i tradycji” (Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Solothurnie)
 8. Dr Marek Zieliński - „Archiwa rozdzielone przez historię” (Instytut Piłsudskiego w Ameryce)
 9. Monika Nowak - „Prezentacja kolekcji sztuki MPA w Polsce i prac artystow polskich w Chicago – współpraca z krajem” (Muzeum Polskie w Ameryce, Chicago)
 10. Informatyczna baza danych dla dokumentów Oddz. VI Sztabu N. W.” (Studium Polski Podziemnej w Londynie)
  • Wstęp - dr K. Stoliński;
  • „Wykorzystanie Bazy Danych” - H. Bujnowska;
  • „Wyszukiwanie informacji z archiwalnego punktu widzenia” - K. Bożejewicz;
  • „Sposoby wyszukiwania danych w Archiwum SPP” - A. Janczewski;
  • Zakończenie - dr K. Stoliński;
 11. Henryk Mittelstaed – „Kontakty z instytucjami krajowymi utrzymywanymi przez Bibliotekę Domeyki. Historia, instytucje, rodzaj kontaktów, potrzeba, rezultaty” (Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki)
 12. Konrad Sutarski - „Polskie zaplecze podczas węgierskiego powstania kierowanego przez Franciszka II Rakoczego 1703 – 1711” (Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii, Budapeszt)
 13. Ks. Hieronim Fokciński - „Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Wznowienie systematycznych poszukiwań w zbiorach Stolicy Apostolskiej” (Papieski Instytut Studiów Kościelnych)
 14. Ks. A. Dobrzyński - „Niosąc w przyszłość dziedzictwo pontyfikatu: współpraca Ośrodka z krajem dla promocji chrześcijanskiej i polskiej kultury” (Centrum Dokumentacji Studium Pontyfikatu Jana Pawła II)
 15. Stanisław Latek - „prezes Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie Biblioteka Polska w Montrealu - w służbie kultury polskiej w Kanadzie” (Biblioteka Polska w Montrealu)